MULTICONSULT

ÅRSRAPPORT 2014

I mai 2015 ble Multiconsult notert på Oslo Børs. Viktigere enn noen gang ble det å presentere selskapets finansielle status i form av en tydelig og innbydende årsrapport. Bly laget en omfattende årsrapport på 116 sider, både på norsk og engelsk. Vår tyngste årsrapport hittil. Årsrapporten finnes både på trykk og interaktiv elektronisk utgave.