DIABETESFORBUNDET

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes og medlemstallet deres ligger på i underkant av 40 000 medlemmer.

Vi bistår jevnlig Diabetesforbundet med design. Vi designer brosjyrer, kampanjer, annonser, oppskriftshefter, plakater m.m.