KEZZLER

IDENTITET

Kezzler leverer løsninger som gjør det enkelt for merkevarer å spore produktene sine. Med en unik kode for hver eneste brusboks, hver eneste pakke med medisiner osv, kan koden bl.a. brukes til å verifisere ekteheten av medisin, lage lojalitetsprogrammer og spore varer. Kezzler kom til Bly med ønske om en ny identitet hvor vi kun skulle beholde logoen de hadde fra før. Det var viktig for dem å kommunisere Kezzlers produkt på en tydelig og forståelig måte. Løsningen ble et dynamisk pil-element som peker på produktet til kunden i den store mengden av andre produkter og konsumere på markedet. Bilder og forklarende setninger som underbygger det visuelle elementet gjør Kezzler lett gjennkjennelig, og tydlig i sin kommunikasjon utad.