STATISTIKK OG TRENDER

NHO SERVICE

BROSJYRE / RAPPORT

NHO Service er en landsforening for service- og bemanningsbedrifter. Hvert år gir de ut «Statistikk og trender» som er en omfattende publikasjon som viser servicesektorens utvikling i Norge. Rapporten beskriver sentrale utviklingstrekk og trender for servicebransjene det siste året. Den ser også fremover, og peker på viktige utfordringer i tiden som kommer. Vi har hatt fokus på å lage oversiktlige rapporter hvor innholdet tilgjengeliggjøres gjennom samspillet mellom bilder, luft, typografi og diagrammer. Til tross for over 100 sider fremstår de enkle og informative.