Med et formål å fremme bokas plass i samfunnet

BAKGRUNN

Bokhandlerforeningen er en interesseorganisasjon for alle landets bokhandlere. De ivaretar bokhandlernes interesser og jobber for å fremme bokas plass i samfunnet. De ønsket å nå ut til et bredere publikum på vegne av bokhandlerne og så et behov for å modernisere sin profil og oppdatere sine nettsider.

Bly
LØSNING

Bokhandlerforeningens nye identitet er ryddig og modernisert, og formidler foreningen som en seriøs aktør. Nettsiden fremstår som intuitiv og lett å navigere for brukeren, og er tydelig i foreningens budskap om å tilby informasjon både på vegne av, og til de ulike aktørene i bransjen.

Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
cell 1
cell 2
cell 3
cell 4
cell 5
cell 6
cell 7
cell 8
cell 9
cell 10
cell 11
cell 12