Sammen om et godt liv med diabetes, og en fremtid uten

BAKGRUNN

Diabetesforbundet jobber for at alle med diabetes skal få en trygg hverdag, bli ivaretatt og bli hørt. De har fokus på veiledning og samhold, i tillegg til at de bidrar til mer forskning på diabetes. Diabetesforbundet skal nå ut til veldig mange ulike målgrupper og så et behov for å skape en tydelig, overordnet profil som både er vennlig og imøtekommende, samtidig som den er informativ og seriøs.

Bly
LØSNING

Vi har ivaretatt mange av Diabetesforbundets elementer fra den allerede etablerte profilen. Vi har modernisert logoen, og forenklet fargepaletten. Vi har satt føringer for layout og bildebruk, slik at alt materiell underbygger og ivaretar den overordnede profilen, selv om noe av det er ment for spesifikke målgrupper. Vi har også utviklet en illustrasjonsstil som er vennlig – men presis, og fungerer utmerket for å formidle et budskap direkte til medlemmene. I dag fremstår Diabetesforbundet som en seriøs aktør som er både kunnskapsrik og imøtekommende, og setter diabetes på agendaen på en tydelig og profesjonell måte – på tvers av alle flater.

Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
cell 1
cell 2
cell 3
cell 4
cell 5
cell 6
cell 7
cell 8
cell 9
cell 10
cell 11
cell 12