For noen er det
blodig alvor

BAKGRUNN

Endometriose er en sykdom som rammer 1 av 10 kvinner i fruktbar alder. Likevel er det lite kunnskap om den blant fastleger og i samfunnet ellers.

Mange kvinner som har sterke smerter og andre symptomer hver måned får høre av fastlegen at «sånn er det å være kvinne». I tillegg er det forsket lite på sykdommen.

Endometrioseforeningen kom til Bly med et ønske om en ny identitet og en nettside som kunne hjelpe dem med å informere om forskning, lindring og behandling.

LØSNING

Vi har laget en identitet som skal provosere, ta oppmerksomhet og vise at foreningen kjemper for de som er syke. Siden sykdommen er ukjent for de fleste, har vi laget en logo som er tydelig og forklarende.

Ved å bruke en vulva i logoen viser vi hvor i kroppen sykdommen befinner seg, og sirklene indikerer hvor smerten kjennes, inspirert av medisinske plansjer og pakningsvedlegg.

Vi har brukt et variert og feminint formspråk, med typografi og tekst som viser styrke og lysten til å kjempe for endring – og myke illustrasjoner som viser de sykes sårbare situasjon.

Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
cell 1
cell 2
cell 3
cell 4
cell 5
cell 6
cell 7
cell 8
cell 9
cell 10
cell 11
cell 12