Korrosjon
Isolering
Stillas

BAKGRUNN

De tre bransjene som står bak KIS (Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening) opplevde alle en svak nedgang i rekrutteringen til yrkene.

For å snu trenden ønsket de seg en visuell identitet som appellerer til unge mennesker, men som også fungerer bra når den brukes i kontakt med industrien, politikere og presse.

I tillegg hadde kunden et ønske om at hver av de tre bransjene måtte komme til syne i profilen.

Bly
LØSNING

Resultatet ble en fleksibel identitet som kan gjøres ungdommelig og leken når man snakker med unge målgrupper – og mer konservativ når det er ønskelig.

Hver bransje er representert ved en form, som man kan kombinere på forskjellige måter. Formene kan brukes smått i et subtilt mønster – eller som store, bolde og moderne grafiske elementer.

Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
cell 1
cell 2
cell 3
cell 4
cell 5
cell 6
cell 7
cell 8
cell 9
cell 10
cell 11
cell 12