FORBRUKERTILSYNET

IDENTITET

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som jobber for å gjøre markedene enklere og tryggere for forbrukerne. I januar 2018 skiftet Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. I den forbindelse ble Bly valgt til å redesigne den visuelle identiteten. Som et tilsyn får de mer handlekraft og kan egenhendig fatte vedtak mot næringsdrivende der de tidligere ikke hadde mulighet til dette. Vi ønsket å reflektere dette i den nye identiteten og designet et stramt system med skarpe kanter og linjer som viser at Forbrukertilsynet kan skjære igjennom og raskt fatte beslutninger. De store fargeflatene understreker at tilsynet er tydelige, har tyngde og er rett på sak.