KOMMUNALPOLITISK TOPPMØTE

KS – KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

IDENTITET

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner. Hvert år arrangerer KS Kommunalpolitisk Toppmøte, som er årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren. Ordet «tillit» var en fellesnevner for årets konferanse. Vi laget en profil basert på et fargerikt mønster dannet av temaordet, hvor selve ordet har en typografisk tvist: Tillit går begge veier.