KS

PROFILMATERIELL, BROSJYRER OG BOK

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner. Vi ivaretar profilen til KS og designer en rekke brosjyrer, rapporter og foldere. Hver enkelt trykksak tilpasses budskap og innhold. Boken «Tillit – Folkevalgt i kommunen og fylkeskommunen» utgjør en del av KS Folkevalgtprogram. Boken reflekterer den gjensidige tilliten mellom de folkevalgte og befolkningen, og fremhever den ærverdige folkevalgtrollen.