MULTICONSULT

IDENTITET

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Selskapet har i underkant av 2000 ansatte og jobber både nasjonalt og internasjonalt. Vi har designet Multiconsults visuelle identitet. Sentralt i profilen er et grafisk element i form av et triangel. I kombinasjon med en rik fargepalett brukes triangelet til å danne spennende mønstre og en dynamisk og levende profil som fremstår både unik og lett gjenkjennelig. Multiconsult har 6 ulike forretningsområder som skilles fra morprofilen gjennom farge – og symbolbruk. Konsulentselskapet Varde Hartmark ledet prosjektet.

Besøk nettsidene her: www.multiconsult.no