OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT

IDENTITET

Opplæringskontoret for logistikk og transport vil øke rekrutteringen av lærlinger. De ønsker å skape en ny profil for å kommunisere med skoleelever, og få dem til å velge logistikk- og transportfaget. Profilen skal vise at OLT er lekne og fremtidsrettetede, men også seriøse og tydelige. De vil fremstå som noen med beina godt plantet på jorda.