ANALYSE & STRATEGI

IDENTITET

Analyse & Strategi er et norsk analyse- og rådgivningsselskap med lang erfaring innen strategisk planlegging, evaluering, prosjekt- og prosessledelse, bistand i investeringsprosjekter og utarbeidelse av modeller og analyser. Vi har laget deres nye profil som bringer tankene til rutekart, planer for fremtiden og tidlige arbeidstegninger, som er den delen av prosessen Analyse & Strategi er eksperter på. Analyse & Strategi ønsket ikke en logo med et symbol, og det var dermed viktig å gjøre grep i logoen så navnet ikke fremsto som en generisk setning, men som et firmanavn.