DNB PRO – OPPLÆRINGSPROGRAM

DNB EIENDOM

GRENSESNITT / WEBDESIGN

DNB PRO er et nettbasert opplæringsprogram alle nyansatte meglere hos DNB Eiendom skal gjennomføre. Programmet gir den ansatte grundig innføring i hvordan det jobbes i DNB Eiendom og hva som forventes av hver enkelte ansatt. Det inneholder quizer, videoer, konkurranser m.m. Vi designet et moderne, spennende og intuitivt spillmiljø som skal gjøre gjennomføring og opplevelse engasjerende og lærerik. Konsulentselskapet Varde Hartmark har utviklet konseptet og ledet prosjektet.