Visuell identitet

Hva er en visuell identitet, hva består den av og hvilken betydning har den for din virksomhet?
Bly
Hva er en visuell identitet
En visuell identitet er den visuelle utformingen og presentasjonen av identiteten til en virksomhet, produkt eller tjeneste. Det blir også kalt profil – eller grafisk profil. Men hvorfor er det viktig med en god visuell identitet? Hva kan det gjøre for din bedrift? Det kan du lese her.
Bly
En mulighet til å skille seg ut
Du har en ny merkevare, et nytt produkt eller et ønske om å rebrande din virksomhet. Hvordan skal kunden skille din bedrift fra dine konkurrenter? Hvorfor skal man plukke ditt produkt fra butikkhylla i stedet for det som står rett ved siden av?

I dagens jungel av merkevarer, produkter og tjenester er det helt avgjørende at din visuelle identitet på en eller annen måte skiller seg ut. Identiteten er ditt ansikt utad, og den er som regel det første kunden møter. Og virkeligheten er brutal. I løpet av sekunder blir den visuelle presentasjonen av din bedrift eller ditt produkt vurdert og bedømt. Derfor er det viktig at identiteten klarer å formidle din merkevare og din visjon på en god og tydelig måte.
Bly
Vi bruker innsikt og strategi til å skape resultater
En helhetlig, konsistent og troverdig visuell identitet bidrar til at din bedrift blir gjenkjennelig og tydelig. Den skal formidle ditt budskap og vekke nysgjerrigheten til målgruppen. Men for å oppnå dette må vi forstå markedet. Vi må analysere din målgruppe og gjøre oss kjent med dine konkurrenter. Vi må finne deres styrker og svakheter.

Under utviklingen av en visuell identitet bruker vi derfor innsikt og strategi for å oppnå de ønskede resultatene. Med den rette strategien og implementeringen kan du skape en avgjørende gjenkjennelighet for din merkevare. Den kan få din virksomhet til å stå frem og stille deg i en sterk posisjon overfor din målgruppe og dine konkurrenter. Og det kan bli den mest verdifulle investeringen du gjør for din merkevare.
Bly
Hva består en visuell identitet av?
Mange tror at det er nok med en logo når man skal utvikle en visuell identitet for en bedrift. Logoen og navnet er riktignok viktige elementer i en identitet, men det er kombinasjonen av logo, navn, farger, bilder og grafiske elementer som utgjør en helhetlig visuell identitet. Sammen skaper de den unike personligheten som gjør at din visuelle identitet skiller seg fra de andre.

Logo
En god og målrettet logo er alfa og omega. Logoen vil danne grunnlaget for den visuelle identiteten. Det er dette som er bumerket til din bedrift og det du vil bli husket på.

Farger
Hjernen oppfatter form og farger først. En avstemt og gjennomtenkt fargepalett skaper følelser, men vil også bidra til økt gjenkjennelighet. Hvilken farge tenker du på når du hører navnet Coca-Cola?
Bly
<
Typografi
Skrifttyper, og selve utformingen av skriftoppsettet, kan si mye om en bedrift eller et produkt. En skrifttype kan kommunisere følelser og egenskaper. Den viktigste funksjonen er likevel å kommunisere et budskap. En helhetlig og konsekvent bruk av typografi setter et preg på stemningen og oppfattelsen av budskapet.

Grafiske elementer
Det blir ofte benyttet grafiske elementer eller grafiske mønster som en del av en visuell identitet. Disse er med på å understøtte identiteten og bidra til gjenkjenning.

Bildestil
Bilder er en viktig del av en visuell identitet og må ha en bildestil som reflekterer bedriftens eller produktets uttrykk og verdier.

Trenger dere å styrke deres visuelle identitet?

Gjennom innsikt, strategi og design lager vi visuelle identiteter som posisjonerer din merkevare og skaper engasjement.
Ta kontakt
cell 1
cell 2
cell 3
cell 4
cell 5
cell 6
cell 7
cell 8
cell 9
cell 10
cell 11
cell 12