Rekruttering til
transport- og
logistikkfaget

BAKGRUNN

Opplæringskontoret for logistikk og transport har som mål å øke rekrutteringen av lærlinger. De ønsket å skape en ny profil for å kommunisere med skoleelever og få dem til å velge logistikk- og transportfaget.

Bly
Bly
LØSNING

Løsningen ble en leken og fremtidsrettet profil, som samtidig er seriøs og tydelig. Det var viktig å få fram en stolthet over yrket, noe som blant annet gode bilder fra yrkeshverdagen bidrar til.

Den kan gjøres mer konservativ ved å bruke mindre av de lekne bokstavene, og man kan bruke mer farger og elementer når man henvender seg til ungdommer.

Identiteten er fleksibel, så man kan justere bruken av de lekne elementene etter hvem man henvender seg mot. Den kan gjøres mer konservativ ved å bruke mindre av de lekne bokstavene, og man kan bruke mer farger og elementer når man henvender seg til ungdommer.

Bly
Bly
Bly
Bly
Bly
Det er mange muligheter til å leke seg med elementene i identiteten
Bly
Bly

Trenger du å styrke din visuelle identitet?

Gjennom innsikt, strategi og design lager vi visuelle identiteter som posisjonerer din merkevare og skaper engasjement.
LES MER
cell 1
cell 2
cell 3
cell 4
cell 5
cell 6
cell 7
cell 8
cell 9
cell 10
cell 11
cell 12